Logo – vedení účetnictví, daňové poradenství, krizový management
Sdružení účetních a daňových poradců
Jsem členem č.: 1530

Vedení mzdové a personální agendy

Nabízíme vedení mzdové účetnictví a personální agendu pro malé a střední organizace. Splníme pro vás veškeré zákonné povinnosti spojené se zpracováním mzdové agendy. V oblasti zpracování mezd a personální agendy vám můžeme nabídnout tyto základní služby:

 • komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy,
 • vypracování pracovních a jiných smluv s vašimi zaměstnanci,
 • výpočet nemocenských dávek zaměstnancům,
 • zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady),
 • zpracování měsíčních hlášení pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,
 • spolupráce s příslušnými úřady a inspektoráty práce,
 • vyúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků,
 • vyúčtování daně vybírané srážkou,
 • vystavováním různých potvrzení a vyřizování další administrativy spojené se zpracováním mezd,
 • vedení mzdových listů,
 • zpracováni evidenčních listů důchodového zabezpečení,
 • příprava bankovních příkazů (v elektronické i papírové podobě) pro včasnou správnou úhradu příslušenství mezd,
 • možnost téměř 100 %-ní vzájemné elektronické komunikace,
 • na základě zmocnění zastupování při kontrolách a jednání s příslušnými úřady.

Kam dál?