Logo – vedení účetnictví Brno, daňové poradenství, krizový management
Vedení účetnictví Brno
Jsem členem č.: 1530

Fiobek | Mgr. Leo Valenta


Adresa: Václavská 6, Brno, Jihompravský kraj. Telefon: 545 212 351.
.
Daňové poradenství | Ekonomické a organizační poradenství

Daňové poradenství Brno

Pomůžeme Vám minimalizovat daně a daňová rizika – využijte profesionální daňové poradenství (Brno) pro zefektivnění provozu Vaší firmy! Čeká vás daňová kontrola nebo potřebujete poradit s daňovým přiznáním? Hledáte kompletní daňové poradenství, konzultační účetní kancelář z Brna, která Vám odborně a především účelně poradí s otázkou daní? Pokud chcete snížit své náklady a starosti s daňovou problematikou, pak se obraťte právě na nás.

Potřebujete profesionální daňové poradenství? KONTAKTUJTE NÁS!

Uplatnění daňového poradenství

 • Daňové poradenství pro fyzické osoby (Brno).
 • Daňové poradenství pro právnické osoby (Brno).
 • Poradenství pro vyplnění daňového přiznání (Brno).

V rámci služeb daňového poradenství vyřešíme Vaše daňové problémy, prostudujeme účetní výkazy, najdeme daňová rizika. Základem daňového poradenství je daňový audit, který poukáže zcela jasně na problémy ve vedení účetnictví.

Co očekávat od daňového poradenství?

Daňové poradenství Brno

Každá obchodní transakce přináší nové příležitosti, ale i rizika – a to i z daňového hlediska. V rámci služeb daňového poradenství Vám pomůžeme nastavit Vaše obchody z daňového pohledu tak, aby došlo k minimalizaci těchto rizik. Ochráníme Vaše podnikání, zabráníme problémům a komplikacím. Pomůžeme Vám při optimalizaci daňové povinnosti, při komplikovaných daňových a jiných kontrolách, také při zbytečných průtazích daňových kontrol ze strany správce daně. Na základě Vašeho zmocnění Vás zastoupíme při jednání se správcem daně, s příslušnou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a úřadem práce.

Služby daňového poradenství

Poskytneme Vám níže uvedené služby v oblasti přímých i nepřímých daní a správě sociálního i zdravotního pojištění:

 • Vypracování přiznání DPH a daně z příjmů.
 • Vypracování daně silniční, daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí a daně dědické.
 • Možnost odložení lhůty podání daňového přiznání k dani z příjmů.
 • Komplexní poradenství v oblasti českých daní - legislativní daňové poradenství.
 • Daňová optimalizace a plánování.
 • Návrhy optimálních řešení Vašich obchodních transakcí.
 • Zpracování daňového a účetního odpisového plánu.
 • Správa daní a poplatků.
 • Zastupování při jednání se správcem daně, orgány sociálního a zdravotního zabezpečení i úřadem práce.
 • Daňové poradenství využijete také při informování se o aktuálních změnách daňových a jiných ekonomických předpisů.

Ekonomické a organizační poradenství

Daňové poradenství Brno

Využijte služeb ekonomického a organizačního poradenství – nechte si odborně poradit! Ekonomické poradenství Vám uspoří čas, pomůže vyřešit podnikatelské problémy a odbourá zbytečné náklady, o kterých třeba doposud ani nevíte.

Proč využít ekonomické poradenství?

Vedení účetní evidence je pro podniky a podnikatele nepříjemnou, ale nezbytnou zákonnou nutností. Nezapomeňte však, že výstupy z účetnictví jsou neocenitelným zdrojem informací pro řízení podniku. Využitím našich odborných znalostí a zkušeností na jedné straně a výstupů z účetnictví Vaší firmy na druhé straně, jsme schopni výrazně přispět k zajištění prosperity firmy. K zlepšení chodu firmy Vám pomůže právě ekonomické poradenství.

V čem Vám ekonomické a organizační poradenství pomůže?

 • Organizační poradenství využijete pro metodické vedení Vašich účetních.
 • Ekonomické poradenství pomáhá při vytváření vnitropodnikových účetních a organizačních směrnic a řídících aktů.
 • Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ.
 • V rámci ekonomického poradenství provádíme analýzy hospodaření firmy, vypracování finanční analýzy, využití vlastního SW finanční analýzy.
 • Finanční analýzy systémů a finančního řízení podniku, Cash Flow
 • Možnosti uplatnění nejmodernějších poznatků z teorie a praxe finančního řízení a controlingu.
 • Poradenství při vymáhání a prodeji pohledávek.
 • Aktualizaci cenotvorby.Daňové poradenství Brno
 • Ekonomické poradenství pro hodnocení a podporu řízení efektivnosti výroby.
 • Možnost hodnocení a podpory při rozhodování o investičních záměrech.
 • Analýzy pro žadatele o bankovní úvěry a záruky.
 • Zpracování podnikatelských záměrů.
 • Ekonomické poradenství v oblasti plánování a rozpočtování.
 • Organizační poradenství pro rozvoj vnitropodnikového řízení.
 • Možnosti rozvoje lidských zdrojů.
 • Konzultace pro mzdové a motivační systémy.
 • Normování a organizace práce.
 • Navržení a rozvoj systémů hodnocení pracovníků.

Mimo ekonomického a daňového poradenství poskytujeme také vedení účetnictví (Brno), zajišťujeme krizový management (Brno), odborné zpracování účetnictví (Brno), specializované účetní poradenství (Brno) pro firmy i jednotlivce a vedení daňové evidence (Brno).

daňové poradenství Brno