Logo – vedení účetnictví Brno, daňové poradenství, krizový management
Vedení účetnictví Brno
Jsem členem č.: 1530

Fiobek | Mgr. Leo Valenta


Adresa: Václavská 6, Brno, Jihompravský kraj. Telefon: 545 212 351.
.

Krizový management Brno | Revitalizace firmy | Krizové řízení

Krizový management pro řešení Vašich problémů

Hledáte služby krizového managementu, které pro vás budou opravdu účelné a pomohou? Potřebujete krizový management, který rychle vyřeší Vaši problémovou situaci? Dokážeme pro Vás zajistit krizový management v oblasti finanční a organizační. Krizové řízení od zkušených profesionálů Vám zachrání podnikání!

Potřebujete krizový management? KONTAKTUJTE NÁS!

Kde krizový management pomáhá?

Do potíží finančních i organizačních se může dostat každý podnikatel nebo firma. Za takto způsobené potíže však nemusí být zodpovědný přímo podnikatel. Vnější vlivy, jako je např. silná konkurence, kursové vlivy apod. mají svoje dopady na hospodaření podniku. Neúspěch mnohdy vede ke ztrátě dobrého jména, či dokonce k zániku podnikání. Při problémech v podobě dočasné platební neschopnosti, ztrátovosti nebo v pokulhávající organizaci výrobních procesů Vám pomůže krizový management. Předejděte těmto problémům s využitím našich profesionálních služeb krizového managementu!

Krizový management Brno

Co očekávat od krizového managementu v našem podání?

V rámci krizového managementu pro Vás připravíme pro odborné a kvalitní řešení, které povede k sanaci Vašeho podniku. Moderní ekonomické nástroje řízení pak budeme aplikovat při řešení vzniklé nepříznivé situace uvnitř firmy. Stabilní krizový dohled v potřebném časovém horizontu nad řízením zajistí kvalitní a rychlé obnovení rovnováhy podniku.

V rámci krizového řízení používáme tyto postupy:

 • Vlastní analýzy rizik.
 • Připravujeme na řešení krizové, mimořádné situace, postupy pečlivě plánujeme.
 • V rámci krizového managementu navrhujeme nebo provádíme preventivní opatření k odvrácení krizové, mimořádné situace.
 • Řešíme krizové, mimořádné situace a ochranná opatření.Krizový management Brno
 • Zajišťujeme dočasná snížení negativních dopadů na podnik.
 • Ukládáme úkoly realizátorům.
 • V rámci krizového managementu koordinujeme řízení úkolů (prostřednictvím činnosti podřízených).
 • Analyzujeme rozdíly mezi plánovaným a skutečným stavem.
 • Zajišťujeme odstranění nežádoucích rozdílů.
 • Provádíme kontrolní krizový dohled.
 • Revitalizace firmy za pomoci krizového managementu

  U většiny firem, které následně potřebují krizový management, se ekonomická vitalita zhoršuje postupně a po delší dobu. Proto tento stav zpravidla uniká pozornosti vedení firmy. Je otázkou, zda-li je stávající management schopen sám a bez nezaujatého pohledu zvenčí, provést ozdravné kroky ve firmě. Naše dlouholeté zkušenosti vypovídají, že nikoliv. Běžně se přistoupí pouze ke „kosmetickým“ změnám, které uchlácholí okolí, ale ve skutečnosti se krize prohlubuje a podstata problému zůstává neřešena. Firmy se pak na nás obrací s poptávkou krizového managementu ve stadiu, kdy je už zapotřebí jiných našich služeb – krizového řízení, likvidace, v nejhorším případě insolvenčního poradenství.

  Krizové řízení

  Krizové řízení firmy nastupuje v okamžiku, kdy firma navenek směřuje k bankrotu, čili do insolvenčního řízení, ale ve skutečnosti má potenciál se tomuto osudu vyhnout. Na rozdíl od revitalizace je při krizovém řízení změna vedení firmy nevyhnutelná. Přichází krizový management, který má na vše málo času. A to je zásadní odlišnost od revitalizace, při krizovém řízení je zapotřebí radikálních řešení, která bolí a jsou nevratná.

  Úkolem krizového řízení je zabránit úpadku a stabilizovat firmu. Nic více, nic méně. Veškeré úkony spojené s krizovým řízením přebíráme my. Předem Vám vždy oznámíme, co hodláme učinit, zásadní rozhodnutí jsou s Vámi konzultována.

  Likvidace firmy

  Krizový management Brno Likvidace firmy je proces, jehož cílem je správně provedený zánik společnosti. Ke zrušení společnosti s likvidací dochází rozhodnutím společníků nebo příslušného orgánu společnosti o zrušení společnosti s likvidací, popřípadě rozhodnutím soudu. Důvody k vyhlášení likvidace mohou být různé, ekonomické potíže nebo splnění účelu firmy či únava majitele z podnikání.

  Likvidace firmy není časově rychlá záležitost, průběh likvidace je určen zákonem, což nelze měnit. Co lze ovlivnit, je výše likvidačního zůstatku, tj. peněz, které se vyplácejí majiteli likvidované firmy na závěr likvidace. Nevhodně prováděná likvidace firmy vždy způsobí finanční ztráty, které jdou na vrub majitele firmy. Správné a vhodné provedení likvidace firmy se Vám vyplatí, i když se to z počátku nezdá!

   

  Mimo krizového managementu poskytujeme také vedení účetnictví (Brno), zajišťujeme ekonomické poradenství, vedení daňové evidence (Brno), odborné zpracování účetnictví Brno, specializované účetní poradenství (Brno) pro firmy i jednotlivce a organizační poradenství.

  krizový management Brno